Mötesplatsen för framtidens livsmedel

Den 11-12 maj 2022 arrangeras Nordic Future Food, mötesplatsen för framtidens livsmedel och FoodTech.

Nordic Future Food är nordens ledande konferens som arrangeras  parallellt med mötesplatserna Framtidens Livsmedel 2022 och FoodTech 2022. De tre eventen bildar en gemensam arena för att utveckla morgondagens livsmedelsindustri. 

Ambitionen är att välkomna besökare från Sverige och Norden till två fullmatade dagar som leder till många affärer, nya relationer, kompetensutveckling och inspiration från svensk livsmedelsindustri när den visar sig från sin starkaste sida.

Välkommen till två intensiva dagar fyllda med inspiration, uppdateringar och nya kontakter. 

Framtidens Livsmedel 2022 sätter fokus på färdiga livsmedel som både är innovativa, hälsosamma och producerat med ett lågt klimatavtryck. Man visar på en produktutveckling som nu sker i ett snabbt tempo med en hög innovationskraft, många riktade till nya segmenterade målgrupper.

Fokusområden Framtiden Livsmedel

FoodTech 2022 visar på helt nya möjligheter för företag inom livsmedels- och dryckesindustrin när det gäller automatisering av deras processer. Förutsättningen för detta är anslutningen av intelligenta produktions-, förpacknings- och logistiksystem – grundstenen för en smart fabrik. Samt hur den digitala transformationen kan implementeras i processen för att göra den än mer effektiv och med ett lågt klimatavtryck.

Fokusområden FoodTech

Nordic Future Food med FoodTech och Framtidens Livsmedel speglar affärsnyttan och utvecklingen för:

Nya säljkanaler

Hur produktionen och exporten av livsmedel kan öka i Sverige

Ökad innovation och ökat kunskapsutbyte och kompetensutveckling

Nya smarta och hållbara produktionsmetoder

Hur branschen kan dra nytta av digitaliseringen

Förändrade konsumtionsmönster

Hantering av och affärsmöjligheter för matsvinn

Foodtech som drivkraft och ny aktör i livsmedelssektorn

Möjligheter & hot för livsmedelsbranschen

Förändringar och nyheter från bransch, myndigheter och organisationer

Händer på plats

Kliv in i en helt ny värld av teknik och framtid.

Konferens

Konferens

Seminarier

Seminarier på mässgolvet

Workshops

Workshops

Matchmaking

Matchmaking

Massa

Mässa

Food_innovation_arena

Food innovation arena

Startup_arena

Startup Arena

Mingel

Mingel

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mässan.

Loading...