KONFERENS OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING

Nordic Future Food är Sveriges och Nordens främsta konferens för framtidens livsmedel och livsmedelsproduktion. Här får besökarna ta del av innovation, visioner, praktiska fallstudier, delta i workshops samt lyssna till huvudtalare på internationell nivå som tar upp aktuella frågeställningar och helt nya möjligheter. Här finns också trendspaningar, branschspecialister och innovatörer. Ett högkvalitativt innehåll är det som definierar Nordic Future Food, här skriver vi historia tillsammans. Vi skapar och utvecklar framtidens livsmedel och hållbara matsystem.

Konferensens fokusområden

Nordic Future Food är den självklara platsen för innovativa samtal, kunskapsöverföring och nya nätverk.

Förändrade konsumtionsmönster

Livsmedel som konsumenterna efterfrågar i framtiden

Hur produktionen och exporten av livsmedel kan öka i Sverige

Nya hållbara produktionsmetoder

Hantering av och affärsmöjligheter för matsvinn

Foodtech som drivkraft och ny aktör i livsmedelssektorn

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mässan.

Programmet publiceras under hösten 2021.
Håll utkik här eller registrera dig för vårt nyhetsbrev.

För information om konferensen kontakta:

Telefon: +46 (0)31 – 788 45 20
E-post: info@liveexpo.se